Svenska som andraspråk grundläggande, delkurs 4

Svenska som andraspråk delkurs 4 är sista kursen innan du kan söka komvuxkurser på gymnasial nivå.

I kursen utvecklar du dina kunskaper i Svenska språket och blir bättre på att tala, skriva och förstå svenska.

Du tränar:

  • läsförståelse
  • hörförståelse
  • muntlig presentation
  • skriftlig framställning där du övar på att skriva formella texter och källhantering.

Förkunskapskrav

Grundläggande Svenska som andraspråk, delkurs 3 eller beslut efter nivåtest.

Poäng

200 poäng

Aktuella kursstarter

Du hittar kursgruppskod för den kurs du vill söka till vid respektive kursstartstillfälle.

Kursperiod och tid

9 januari–17 mars
Måndag–fredag klockan 08.30–12.30

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 100 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

  • Sök efter kursgrupp ÅV231GRSVADK1579
    Ansökan är öppen 22 september–9 januari.

Kursperiod och tid

20 mars–26 maj
Måndag, onsdag–fredag klockan 08.30–12.30

Kurstyp och omfattning

Klassrumskurs
Studietakt: 100 procent
Kurslängd: 10 veckor

Vill du ansöka?

  • Sök efter kursgrupp ÅV233GRSVADK1579
    Ansökan är öppen 22 september–20 mars.

Svenska som andraspråk grundläggande

Du börjar oftast med att läsa delkurs 2 efter avklarad sfi utbildning nivå D. Du läser därefter nivå 3 och 4. Delkurs 2, 3 och 4 är på 200 poäng vardera. 

Typ av kurs

Den här kursen har följande egenskaper:

Studienivå

Grundläggande

Studieplats

Klassrum

Studietakt

100%

Tidpunkt

Förmiddag

Uppdaterad