Obligatorisk förberedelse inför prövning

Information om kunskapskrav

Följande ämneskunskaper kan du pröva hos oss. Klicka på pilen för att expandera listan, och klicka sedan på länken för den prövning du vill veta mer om.

Anmälan

Du kan bara anmäla dig till ett ämne per prövningstillfälle.

Prövning i en kurs innebär att du på egen hand läser in en kurs och sedan gör en prövning på hela kursen.

Du är själv ansvarig för att anmälan avser korrekt kurs. Erlagd avgift återbetalas inte.

Prövningar i februari

Anmälan till prövningar i februari är öppen mellan 19 januari klockan 13.00 och 23 januari klockan 23.59.

Prövningarna äger rum mellan 7 februari–23 februari.

Prövningar i april

Anmälan till prövningar i april är öppen mellan 7 mars klockan 13.00 och 10 mars klockan 23.59. 

Prövningarna äger rum mellan 4 april–27 april.

Uppdaterad