Prövning i grundläggande svenska delkurs 2

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningen består av två prövningstillfällen där du genomför ett antal uppgifter för att visa dina kunskaper och förmågor.

Under det första prövningstillfället genomförs de skriftliga delarna och vid det andra de muntliga delarna. Du förbereder dig hemma inför de båda prövningstillfällena.

Prövningens delar

Skriftligt:

 • Informellt brev (antal ord: ca 200–250)
 • Sammanfattning av artikel (antal ord: ca 100–150)

Muntligt:

 • Muntlig presentation om en sak
 • Diskussion om roman
 • Diskussion om källor och källkritik

Skriftligt prov

Du kommer bli ombedd att skriva en sammanfattning av en artikel och skriva en insändare. Se till att veta vad som gäller när man skriver sammanfattningar och insändare.

Sammanfattning av artikel

När du kommer till prövningstillfället kommer att få läsa en artikel som du sedan ska skriva en sammanfattning av. Vidare instruktioner fås på plats vid prövningstillfället.

Informellt brev

När du kommer till prövningen kommer du också bli ombedd att skriva ett informellt brev. Vidare instruktioner fås på plats vid prövningstillfället.

Du hittar information om hur man skriver sammanfattningar och informellt brev i Svenska impulser 7, eller motsvarande handbok för kursen.

Muntlig del 

Om det skriftliga provet är godkänt blir du kallad per mejl till den muntliga delen av prövningen. Den muntlig delen brukar äga rum två veckor efter den skriftliga prövningen.

Du kommer presentera din muntliga framställning för en liten grupp studerande och lärare. Den muntliga framställningen och romandiskussionen sker vid samma tillfälle och tar sammanlagt cirka 1 timme.
Du förväntas kunna tala fritt i diskussionerna. Det betyder att du inte kan läsa dina svar högt från ett papper.

Muntlig framställning – uppgiftsinstruktion

Som en del av prövningen ska du visa förmågan att presentera muntligt. Din uppgift är att på ca 3 minuter berätta om en sak som är viktig för dig. Ta med ditt manus till prövningstillfället, antingen på papper eller digitalt.

Presentationen ska:

 • ha inledning–huvuddel–avslutande del
 • tydligt visa varför denna sak är viktig för dig.

Förberedelser:

 1. Välj en sak som du tycker om. Det kan vara ett smycke, en souvenir, ett klädesplagg eller ett gosedjur.
 2. Fundera över varför saken är viktig för dig och skriv ner dina tankar. Försök att få med så många tankar som möjligt så att du senare kan välja vad som är viktigast.

Fördjupad information om innehåll:

En tydlig inledning där du introducerar din sak. En inledning är en kort del av presentationen så det viktiga här är att lyssnaren blir nyfiken på att veta mer om din sak.

I den andra delen av presentationen som är huvuddelen berättar du mer om din sak.

 • Varför är just denna sak viktig för dig?
 • Har du något speciellt minne kopplat till saken?
 • Fick du saken av en speciell person?
 • Köpte du saken på en speciell plats?

Använd denna del av presentation för att utveckla och förklara så mycket som möjligt så att det blir helt tydligt för lyssnaren varför denna sak är viktig för dig.

I den sista och avslutande delen av presentationen ska du binda ihop säcken och sammanfatta vad du tidigare berättat. Fundera över vad som varit viktigast att få fram och se till att lyssnaren nu vet exakt varför denna sak är så viktig. Den kan kännas som att det blir en del repetition av saker du redan sagt men det är så det ska vara. Försök att hitta nya formuleringar.

Skriv ett manus till din presentation så att du vet exakt vad du vill säga. Ta också tid genom till exempel använda din mobil och kontrollera att du kommer att prata i minst 2 minuter och max 6 minuter.

Romandiskussion

En del av denna prövning består av att läsa en roman som vi sedan diskuterar vid det muntliga prövningstillfället. Läs romanen noga och var förberedd på att svara på frågor om boken.

Boken som ska läsas till delkurs 2 är En ö i havet av Annika Thor. Du får ta med boken till prövningstillfället men du får inte läsa innantill från anteckningar.
Förbered dig också genom att läsa hur man läser och tolkar skönlitteratur i kapitel 1 och 2 i Svenska impulser 7 eller andra liknande handböcker.

Fundera också på centrala begrepp såsom:

 • Karaktär
 • Budskap
 • Handling
 • Tema
 • Miljö

Frågor att fundera över:

 • Kan du återberätta handlingen kort? Några meningar.
 • När utspelar sig romanen?
 • Var utspelar sig romanen? Hur beskrivs miljön? Vad tänker du om den miljö som beskrivs?
 • Vilka är huvudkaraktärerna i boken?
  • Vad tänker du om hur karaktärerna beter sig?
  • Kan du relatera till det karaktärerna går igenom? Varför/varför inte?
  • Förstår du de val karaktärerna gör? Varför/varför inte?
 • Hur tolkar du slutet av romanen? / Vad tänker du om slutet?
 • Vad tror du om romanens budskap? Vad vill romanen säga dig som läsare?
 • Vad tänker du om romanens titel? Är det en passande titel?

Diskussion om källanvändning och källkritik

För att se vad du vet om källanvändning och källkritik kommer vi under det muntliga prövningstillfället även prata om detta.

Förbered dig genom att till exempel läsa om källanvändning i Svenska impulser 7 eller annan likvärdig handbok.

Betygskriterier

Prövningen utgår från Skolverkets ämnesplan, centralt innehåll och betygskriterier.

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad