Prövning i Naturkunskap 2

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

Prövningen utgår från Skolverkets ämnesplan, centralt innehåll och kunskapskrav. Prövning består av två delar:

  • ett skriftligt prov
  • obligatoriska laborationer.

Först gör du det skriftliga provet och sedan blir du som fått godkänt på din skriftliga del blir kallad till att göra dina obligatoriska laborationer. I vissa fall ingår även en muntlig del.

Skriftlig del

Den skriftliga delen består av ett kursprov.

Laborativt moment

Förberedelser

Läs på den teori som är kopplad till laborationerna innan dessa skall genomföras och instruktioner till hur det laborativa arbetet skall dokumenteras.

Till en eller flera laborationer skall fullständiga laborationsrapporter skrivas och lämnas till läraren på avtalad tid. Vilka laborationsrapporter som gäller kommer att meddelas vid laborationstillfället.

Betyg/Godkännande

De betyg som sätts i det laborativa momentet är endast ”Godkänd” eller ”Icke-godkänd”. Ett godkänt betyg kräver i regel att en laborationsrapport eller ett laborationsprotokoll är inlämnat och godkänt av läraren.

Kunskapskrav

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad