Prövning i Religionskunskap 1

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

Prövningen består av:

  • en obligatorisk skriftlig del
  • eventuellt en muntlig del.

Skriftlig del

Skriftligt prov, maxtid 4 timmar

Innehåll:

  • Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden
  • Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner
  • Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet
  • Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser
  • Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten
  • Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara
  • Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden.

Muntlig del

Vid behov tar läraren kontakt och ytterligare information ges.

Kunskapskrav

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad