Prövning i Matematik 4

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

Prövningen består av ett skriftligt och ett muntligt prov, som tillsammans utgör en helhet vid bedömningen.

För att få en uppfattning om hur det skriftliga provet kan se ut kan det även vara lämpligt att studera tidigare nationella prov. Dessa finns att hämta på Skolverkets webbplats.

Skriftlig del

Det skriftliga provet har tre delar, två delar utan miniräknare, varav en ska lämnas med enbart svar och en med fullständiga redovisningar, och en del med miniräknare, där alla uppgifter ska lämnas med fullständiga redovisningar.

Muntligt prov

Tid för det muntliga provet bokas i samband med det skriftliga.

Det muntliga provet utgår från samma kursinnehåll som det skriftliga provet men du ska presentera dina problemlösningar och resonemang muntligt istället för skriftligt.

Kunskapskrav

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad