Prövningar barn och fritid

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

Prövningen består av två delar:

  • ett skriftligt prov
  • en muntlig komplettering (om det behövs).

Skriftligt prov

Den skriftliga delen består av ett kursprov. I vissa fall kan det krävas en muntlig komplettering till det skriftliga resultatet. Läraren som är huvudansvarig för prövningen tar i så fall kontakt med den prövande. Du som skriver provet bör vara medveten om att det är ett prov som innehåller både faktafrågor och förklarande frågor av praktisk karaktär.

Kunskapskrav

Prövningen utgår från Skolverkets ämnesplan, centralt innehåll och kunskapskrav.

Kurslitteratur

Pedagogiska teorier och praktiker

Litteratur: Pedagogiska teorier och praktiker av Tove Phillips.
ISBN: 9789140678294

Etnicitet och kulturmöten

Litteratur: Etnicitet och kulturmöten av Tove Phillips.
ISBN: 9789151102009

Lärande och utveckling

Litteratur: Lärande och utveckling av Tove Phillips.
ISBN: 9789140694201

Hälsopedagogik

Litteratur: Hälsopedagogik av Malin Nyberg.
ISBN: 9789140694225

Barns lärande och växande

Litteratur: Barns lärande och växande av Tove Phillips.
ISBN: 9789151101705

Specialpedagogik 1

Litteratur: Specialpedagogik 1 av Irene Larsson.
ISBN: 9789151109190

Människors miljöer

Litteratur: Människors miljöer av Tove Phillips.
ISBN: 9789140694195

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad