Prövning i Biologi 2

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

Prövningen består av två delar:

  • ett skriftligt prov
  • obligatoriska laborationer.

Skriftligt prov

Den skriftliga delen består av ett kursprov. I vissa fall kan det krävas en muntlig komplettering till det skriftliga resultatet. Läraren som är huvudansvarig för prövningen tar i så fall kontakt med den prövande.

Laborativt moment

Du som fått godkänt på din skriftliga del blir kallad till att göra dina obligatoriska laborationer. Det laborativa momentet av prövningen i Biologi 2 består av ett antal laborationer som genomförs vid ett laborationstillfälle på Åsö vuxengymnasium. 

Förberedelser

Det finns laborationsinstruktioner till flera laborationer och vid laborationstillfället kommer ett urval av dessa laborationer att genomföras. Läs på den teori som är kopplad till laborationerna innan dessa skall genomföras och instruktioner till hur det laborativa arbetet skall dokumenteras.

Till en eller flera laborationer skall fullständiga laborationsrapporter skrivas och lämnas till läraren på avtalad tid. Vilka laborationsrapporter som gäller kommer att meddelas vid laborationstillfället.

Betyg/Godkännande

De betyg som sätts i det laborativa momentet är endast "Godkänd" eller "Icke-godkänd". Ett godkänt betyg kräver i regel att en laborationsrapport eller ett laborationsprotokoll är inlämnat och godkänt av läraren.

Kunskapskrav

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad