Prövning i grundläggande svenska delkurs 4

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningen består av tre prövningstillfällen där du genomför ett antal uppgifter för att visa dina kunskaper och förmågor.

Under det första prövningstillfället genomförs läsförståelsen och efter det den skriftliga delen och avslutningsvis vid ett tredje tillfälle de muntliga delarna. Du förbereder dig hemma inför prövningstillfällena.

Prövningens delar

Läsförståelse

 • Läsförståelseprov

Skriftligt

 • Skrivuppgift – resonerande eller argumenterande text (300–600 ord)

Muntligt

 • Muntligt anförande
 • Romandiskussion
 • Diskussion om källor och källanvändning

Läsförståelse

Du kommer att göra ett prov i läsförståelse. När du kommer till prövningstillfället kommer du tilldelas ett häfte med ett antal texter, både skönlitterära och faktatext, som du ska läsa igenom. Sedan kommer du också få ett antal uppgifter kopplade till häftet som du ska svara på.

Skriftligt prov

Resonerande eller argumenterande text

Du kommer bli ombedd att skriva antingen en resonerande eller en argumenterande text. Din text ska bli en sammanhängande text om 300–600 ord. Skrivuppgiften är kopplad till det texthäfte som du får under läsförståelseprovet så fundera över det du läst om när du skrev det provet. Vidare instruktioner fås på plats vid prövningstillfället.

Du hittar information om hur man skriver längre resonerande eller argumenterande texter i Svenska impulser 8, eller motsvarande handbok för kursen.

Muntlig del 

Om det skriftliga provet är godkänt blir du kallad per mejl till den muntliga delen av prövningen. Den muntlig delen brukar äga rum två veckor efter den skriftliga prövningen.

Du kommer presentera din muntliga framställning för en liten grupp studerande och lärare. Den muntliga framställningen och romandiskussionen sker vid samma tillfälle och tar sammanlagt cirka 1 timme. Du förväntas kunna tala fritt i diskussionerna. Det betyder att du inte kan läsa dina svar högt från ett papper.

Muntlig framställning – uppgiftsinstruktion

Som en del av prövningen ska du visa förmågan att presentera muntligt, uppgiften är därför att förbereda ett muntligt anförande om minoritetsspråk i Sverige.

Fördjupa dig i minoritetsspråk genom att samla information och läs på om ämnet. Förbered en muntlig presentation där du under 3–4 minuter berättar vad du kommit fram till. Efter din redovisning följer en kort diskussion.

Nedan ser du en lista på våra fem nationella minoritetsspråk, välj ett av dem:

 • samiska
 • meänkieli (tornedalsfinska)
 • romani
 • jiddisch
 • finska.

Ta med ditt manus till prövningstillfället, antingen på papper eller digitalt.

Förbered din presentation väl. Presentationen ska innehålla:

 • En välstrukturerad presentation, med inledning, huvuddel och avslut, av det språk du valt.
 • Din kommentar till ämnet. Här ska du utrycka en egen åsikt och/eller egna erfarenheter.
 • Använd minst en källa så att du kan fördjupa innehållet i din presentation. Glöm dock inte de regler som gäller för källhantering såsom att inte kopiera från en källa utan att ange var du hämtat informationen.

Frågor att fundera över

Samla information och fakta om minoritetsspråket genom att fundera över frågorna nedan. Kom ihåg att du inte enbart ska svara på dessa frågor, utan presentera informationen på ett strukturerat sätt.

 • Vilken språkfamilj tillhör ditt valda minoritetsspråk?
 • Var talas det?
 • Hur länge har det talats i Sverige?
 • Hur många talar det, uppskattningsvis?
 • Berätta om minoritetsbefolkningens möjligheter att bevara och utveckla modersmålet i Sverige.
 • Vilka rättigheter har man? (se till exempel lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk, SFS 2009:724) (SFS=Svensk författningssamling en kronologisk sammanställning av Konungariket Sveriges författningar, som utgörs av lagar och förordningar.)
 • Ge några exempel på vanliga uttryck på minoritetsspråket.
 • Egna tankar kring minoritetsspråket.

Romandiskussion

En del av denna prövning består av att läsa en roman som vi sedan diskuterar vid det muntliga prövningstillfället. Läs romanen noga och var förberedd på att svara på frågor om boken.

Boken som ska läsas till delkurs 4 är Ondskan av Jan Guillou. Du får ta med boken till prövningstillfället men du får inte läsa innantill från anteckningar.
Förbered dig också genom att läsa hur man läser och tolkar skönlitteratur i kapitel 1 Svenska impulser 8 eller andra liknande handböcker.

Fundera också på centrala begrepp såsom

 • karaktär
 • budskap
 • handling
 • tema
 • miljö
 • berättarperspektiv
 • kronologi
 • tillbakablick.

Frågor att fundera över:

 • Kan du återberätta handlingen kort? Några meningar.
 • När utspelar sig romanen?
 • Var utspelar sig romanen? Hur beskrivs miljön? Vad tänker du om den miljö som beskrivs?
 • Hur är romanen berättad? Har den rak eller bruten kronologi?
 • Vilka är huvudkaraktärerna i boken?
  • Vad tänker du om hur karaktärerna beter sig?
  • Kan du relatera till det karaktärerna går igenom? Varför/varför inte?
  • Förstår du de val karaktärerna gör? Varför/varför inte?
 • Hur tolkar du slutet av romanen? / Vad tänker du om slutet?
 • Vad tror du om romanens budskap? Vad vill romanen säga dig som läsare?
 • Vad tänker du om romanens titel? Är det en passande titel?

Diskussion om källanvändning och källkritik

För att se vad du vet om källanvändning och källkritik kommer vi under det muntliga prövningstillfället även prata om detta.

Förbered dig genom att till exempel läsa om källanvändning i Svenska impulser 8 eller annan likvärdig handbok.

Betygskriterier

Prövningen utgår från Skolverkets ämnesplan, centralt innehåll och betygskriterier.

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad