Prövning i Svenska som andraspråk 2

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

Provet består av en skriftlig del och en muntlig del.
Observera att alla delar av prövningen måste vara godkända för godkänt betyg.

Skriftlig del

Det skriftliga provet är en uppsats utifrån texter med ett bestämt tema. Texter får du via mejl tillsammans med instruktioner cirka en vecka före provet.

Litteraturanalys

Du ska läsa en roman:

  • Kejsaren av Portugallien av Selma Lagerlöf (originalspråk)

Romananalys sker både muntligt i grupp och skriftlig uppgift som lämnas in.

Muntligt anförande

Du ska förbereda ett muntligt anförande på ungefär 5 minuter där du utreder ett ämne inom språklig variation, till exempel sociolekter, dialekter eller kroppsspråk.

Rekommenderad litteratur

  • Språkporten 123 (2018) av Monika Åström, Studentlitteratur.

Kunskapskrav

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad