Prövning i Svenska som andraspråk 2

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

 • Skriftlig del
  • Utredande text
 • Muntlig del
  • Muntlig framställning/presentation
  • Litteraturmoment

Observera att alla delar av prövningen måste vara godkända för godkänt betyg.

Skriftlig del

Provtiden är 4 timmar.

Du får två texter som du ska läsa igenom noggrant och sedan referera till när du skriver en utredande text på cirka 600–800 ord. Du ska i din text visa att du kan utreda en fråga, objektivt sammanställa information, komma fram till en slutsats och korrekt referera till källorna du fått. 

Om det skriftliga provet är godkänt blir du kallad per mejl till den muntliga delen av prövningen.

Muntlig del

Muntligt anförande 

 1. Ett muntligt anförande om språkförändringar, språklig variation och svenskans släktskapsförhållanden med andra språk. Anförandet ska vara cirka 5 minuter långt. 
 2. Efterföljande diskussion

Diskussion om en roman

 • Du ska läsa romanen Allt jag inte minns (2015) av Jonas Hassen Khemiri. 
 • Du ska kunna diskutera och svara på frågor kring romanen och använda följande begrepp: karaktärer, miljö (både geografisk och social), berättarperspektiv, kronologi, tema och budskap. Därutöver ska du kunna relatera innehållet till egna erfarenheter och samhället samt allmänmänskliga förhållanden. 

Romananalys sker muntligt i grupp. Du förväntas kunna tala fritt i diskussionerna. Det här betyder att du inte kan läsa dina svar högt från ett papper. Du kan, om du vill, ta med dig citat som du använder som bevis för din tolkning.

Ta gärna med dig skönlitteraturen och dina citat att ha som stöd till detta tillfälle. Men kom ihåg att du endast får skriva citat från skönlitteraturen. Ett citat är när man ordagrant skriver av en eller flera meningar och sätter citattecken innan första ordet och efter sista ordet.

Rekommenderad litteratur 

 • Språkporten 123 (2018) av Monika Åström, Studentlitteratur. 

Betygskriterier

Prövningen utgår från Skolverkets ämnesplan, centralt innehåll och betygskriterier. Skolverkets kurskod är SVASVA02, 100 poäng. 

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad