Prövning i Svenska 1

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

  • skriftligt prov
  • muntlig del
  • diskussion av läst litteratur.

Skriftligt prov

Läsförståelse, 120 minuter

Uppgiften prövar läsförståelse och analys av olika typer av texter. Du får vid provtillfället ett texthäfte och ett uppgiftshäfte. Uppgifterna är av olika slag, dels flervalsuppgifter, dels sådana som leder till elevproducerade svar av olika längd.

En utredande eller argumenterande uppsats, 180 minuter

Du använder samma texthäfte som vid delprov B samt ett uppgiftshäfte med fyra skrivuppgifter där du väljer en. Skrivuppgiften leder till en sammanhängande text om 300-700 ord som bygger på läsning av texthäftet. Du måste referera till texthäftet.

Svenska impulser 1, sida 114–190.

På Uppsala universitets webbsida finns beskrivning av de nationella proven och exempel på gamla prov.

Muntlig del

Vid skrivtillfället får du en tid för det muntliga förhöret. 

Ett muntligt anförande 5–7 minuter

Du ska hålla i ett muntligt anförande utifrån språklig variation (se läroboken Svenska impulser 1, sida 20–40 samt sida 204–234). Anförandet ska handla om variationer i talat och skrivet språk som påverkas av till exempel ålder, kön och social bakgrund.

Diskussion av läst litteratur, två romaner 

Diskussionen kommer att handla om samband mellan de olika romanerna, centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande samt dina egna reflektioner. Svenska impulser 1 sida 8–40.

Obligatorisk litteratur till diskussion:​

  • En komikers uppväxt av Jonas Gardell
  • Var det bra så? av Lena Andersson

Kunskapskrav

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad