Prövning i Svenska 1

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

  • skriftligt prov
  • muntlig del
  • diskussion om litteratur och språkliga variation

Skriftligt prov

Läsförståelse, 120 minuter

Uppgiften prövar läsförståelse och analys av olika typer av texter. Du får vid provtillfället ett texthäfte och ett uppgiftshäfte. Uppgifterna är av olika slag, dels flervalsuppgifter, dels sådana som leder till egenproducerade svar av olika längd.

En utredande eller argumenterande uppsats, 180 minuter 

Du använder samma texthäfte som vid delprov B samt ett uppgiftshäfte med fyra skrivuppgifter där du väljer en. Skrivuppgiften leder till en sammanhängande text om 300-700 ord som bygger på läsning av texthäftet. Du måste referera till texthäftet. 

Du kan hitta information om ämnet i exempelvis läroboken Svenska impulser 1, sida 114–190, eller motsvarande handbok i kursen. 

På Uppsala universitets hemsida finns beskrivning av de nationella proven och exempel på gamla prov. 

Nationellt prov i Svenska 1, Uppsala universitets webbplats 

Muntlig del 

Om det skriftliga provet är godkänt blir du kallad per mejl till den muntliga delen av prövningen.

Den muntliga delen brukar ske cirka två veckor efter den skriftliga prövningen. Du presenterar ditt anförande för gruppen och lärare. Ditt anförande (cirka 5 minuter) och språk- och litteraturdiskussion sker vid samma tillfälle (cirka 1 timme totalt).

Du förväntas kunna tala fritt i diskussionerna. Det här betyder att du inte kan läsa dina svar högt från ett papper. Du kan, om du vill, ta med dig citat som du använder som bevis för din tolkning.

Ta gärna med dig skönlitteraturen och dina citat att ha som stöd till detta tillfälle. Men kom ihåg att du endast får skriva citat från skönlitteraturen. Ett citat är när man ordagrant skriver av en eller flera meningar och sätter citattecken innan första ordet och efter sista ordet.

Muntligt anförande: 

  • Förbered en muntlig presentation på cirka 5 minuter (utifrån det nationella provhäftet som du får vid det skriftliga provet)
  • Diskussion om romanerna och om språklig variation

Diskussion om språklig variation 

Du ska delta i en diskussion om språklig variation och svara på frågor om variationer i talat och skrivet språk som påverkas av till exempel geografi, ålder, kön och social bakgrund samt attityder till olika former av språklig variation. Du kan hitta information om ämnet i exempelvis läroboken Svenska impulser 1, sida 20–40 samt sida 204–234, eller andra liknande handböcker. 

Diskussion om två romaner

Diskussionen kommer att handla om samband mellan de olika romanerna, centrala motiv och teman, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande samt dina egna reflektioner. Du kan hitta information om ämnet i exempelvis läroboken Svenska impulser 1 sida 8–40 eller andra liknande handböcker. 

Obligatorisk litteratur till diskussion:

  • En komikers uppväxt av Jonas Gardell
  • Var det bra så? av Lena Andersson

Betygskriterier

Prövningen utgår från Skolverkets ämnesplan, centralt innehåll och betygskriterier. Skolverkets kurskod är SVESVE01, 100 poäng.

Kursplan Svenska 1, Skolverkets webbplats

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad