Prövning i Svenska som andraspråk 3

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Skriftlig del

 • Nationellt prov: 4 timmar

Det skriftliga provet är knutet till ett texthäfte med ett bestämt tema. Texthäftet får du hemskickat och du ska noga läsa och fundera kring texterna inför provet. På skrivdagen ska du ha med dig texthäftet. Du får stryka under i texterna men inga lösa blad med anteckningar får användas. Med utgångspunkt i detta häfte ska du sedan skriva en utredande text enligt anvisningar som du får vid skrivtillfället.

Muntlig del

 • Nationellt prov
 • Redovisning om maktspråk
 • Romananalys
 • Dramaanalys

Nationellt prov

Tidsåtgång: 5 minuter

Du ska förbereda ett muntligt anförande där du ska argumentera för en tes som är kopplad till texthäftets ämne. Texthäftet får du hemskickat i förväg och där finns mer instruktioner. Läs instruktionerna noga.

Du kommer att få besvara frågor om ditt tals etos, logos och patos så tänk på det när du planerar ditt tal.

Litteratur till nationellt prov

Titel: Svenska impulser − En handbok i retorik
Författare: Carl-Johan Markstedt och Vendela Blomström
Förlag: Sanoma Utbildning, 2015
ISBN: 9789152324608

Redovisning om maktspråk

Tidsåtgång: 5 minuter

Du ska hålla ett informativt tal om maktspråk. Redogör för hur kön, social bakgrund eller kulturell tillhörighet påverkar människors sätt att tala och skriva. Du ska referera till litteraturen.

Förslag på ämnen att redovisa:

 • Hur påverkar sociala medier språket?
 • Finns manligt- och kvinnligt språk?
 • Hur kan språk vara maktmedel?
 • Vad betyder språket för ens identitet?
 • Vad är skillnaden mellan sociolekt, kronolekt och dialekt?

Litteratur till redovisning om maktspråk

Titel: Språkporten 1, 2, 3
Författare: Monika Åström
Förlag: Studentlitteratur, 2018
ISBN: 9789144122014

Romananalys

Tidsåtgång: 10 minuter

Du ska läsa en roman och analysera den muntligt. Du kan välja mellan 4 olika romaner.

Du ska diskutera texten ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv. Detta gör du genom välja en infallsvinkel och hålla dig nära texten och plocka ut citat eller hänvisa till delar av texten. Välj tre av följande punkter:

 • Titel: Hur hänger titel och text ihop?
 • Berättarperspektiv: Från vilket perspektiv är texten berättad? Hur påverkar detta läsarens uppfattning av det som händer? Vilken effekt har valet av berättarperspektiv?
 • Ett tema: Upplever du ett centralt tema i romanen? En roman kan ha flera olika teman men när man skriver om det ska man fokusera på ett tema.
 • Karaktärerna: Hur beter sig karaktärerna i romanen? Går de igenom några förändringar? Hur ser relationen mellan de olika karaktärerna ut? Varför är karaktärerna porträtterade på detta sätt?
 • Genus och klass: Vill denna text säga oss något om strukturer i samhället?
 • Samtiden: Hur såg samhället ut då texten skrevs? Vilka spår av samhället och idéer i samhället ser vi i texten?
 • Författaren: Vad vet vi om författaren? Kan något i författarens liv ha påverkat texten?

Litteratur till romananalys

Välj en av dessa:

 

 • Kallocain av Karin Boye
 • Doktor Glas av Hjalmar Söderberg
 • Mina drömmars stad av PA Fogelström
 • Kejsaren av Portugallien av Selma Lagerlöf

Dramaanalys

Tidsåtgång: 10 minuter

Du ska analysera teaterpjäsen Fröken Julie och samtala om den i 10 minuter.

Förbered dig genom att:

 • presentera/kommentera handlingen
 • presentera/kommentera karaktärer
 • fundera över framförande/språk-stil
 • fundera över eventuellt/-a tema/-n
 • sätta in dramat i ett sammanhang.

Litteratur till dramaanalys

Titel: Fröken Julie
Författare: August Strindberg
Förlag: Modernista, 2020
ISBN: 9789177818540

Fröken Julie finns även att se på SVT Play. Du kan välja mellan att läsa boken eller se pjäsen.

Fröken Julie på Löfstads slott, SVT Play webbplats

Kunskapskrav

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad