Prövning i Svenska som andraspråk 3

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar 

 • Skriftlig del
 • Muntlig del

Förberedelser

Du behöver hämta texthäftet på skolans expedition en vecka innan det skriftliga provet. Du hittar oss på Blekingegatan 55, i hörnet av Blekingegatan och Götgatan, någon minut från Skanstulls tunnelbanestation. Läs texterna noga och fundera kring texterna inför provet.

Du kan även titta på gamla nationella prov och exempeluppgifter:

Skriftlig del 

• Nationellt prov: 4 timmar

Prövningsdagen

Ta med dig texthäftet. Endast tillåtna hjälpmedel är texthäftet och penna. Du får göra understrykningar och skriva förklaringar av enskilda ord i texthäftet. Du får skriva frågor till texten eller enskilda meningar. Det är däremot inte tillåtet att skriva utkast till referat, längre sammanhängande text eller färdiga källhänvisningar. Du skriver din utredande text enligt de anvisningar som du får vid skrivtillfället.

Om det skriftliga provet är godkänt blir du kallad per mejl till den muntliga delen av prövningen. I samband med detta får du även instruktion för det muntliga anförandet.

Muntlig del 

• Nationellt prov
• Redovisning om maktspråk
• Diskussion om en roman och ett drama

Den muntliga delen brukar ske cirka två veckor efter den skriftliga prövningen. Du presenterar ditt anförande för gruppen och lärare. Ditt anförande (cirka 5 minuter) och språk- och litteraturdiskussion sker vid samma tillfälle (cirka 1 timme totalt).

Du förväntas kunna tala fritt i diskussionerna. Det här betyder att du inte kan läsa dina svar högt från ett papper. Du kan, om du vill, ta med dig citat som du använder som bevis för din tolkning.

Nationellt prov delprov B

 • Tidsåtgång: 5 minuter

Du ska förbereda ett muntligt anförande där du ska argumentera för en tes som är kopplad till texthäftets ämne. Texthäftet hämtar du i skolan innan det skriftliga provet. Instruktionerna till det muntliga anförandet får du i mejlet från läraren när du kallas till den muntliga delen. Läs instruktionerna noga.

Tips på litteratur till nationellt prov delprov B

 • Titel: Svenska impulser − En handbok i retorik
  Författare: Carl-Johan Markstedt och Vendela Blomström
  Förlag: Sanoma Utbildning, 2015
  ISBN: 9789152324608

Du kan även titta på gamla nationella prov och exempeluppgifter här:

Diskussion om maktspråk 

Hur kan språk vara maktmedel? Du kan utgå från kön, kulturell bakgrund och social tillhörighet och hur dessa faktorer påverkar vårt språk och attityder till språket för att besvara och diskutera frågan. Du kommer att diskutera ämnet med en grupp och läraren kommer att ställa frågor. 

Diskussion om roman och ett drama 

Du ska förbereda en analys där du tolkar romanerna: 

 • Detaljerna av Ia Genberg (ISBN 9789127175549)
 • Dramat Fröken Julie av August Strindberg (finns flera utgåvor, och du kan även titta på den på SVT Play)

Formulera dina tankar på ett strukturerat sätt utifrån de frågor du får vid det muntliga tillfället. Du ska diskutera texten ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv. Detta gör du genom att välja en infallsvinkel och hålla dig nära texten och plocka ut citat eller hänvisa till delar av texten. Se till att ha förberett dig väl genom att ha sidhänvisningar och utdrag ur texten som exemplifierar det du säger. Du kommer inte att få veta frågorna innan prövningen, men frågorna berör följande aspekter: 

 • Hur hänger titel och text ihop?
 • Berättarperspektiv. Från vilket perspektiv är texten berättad? Hur påverkar detta läsarens uppfattning av det som händer? Vilken effekt har valet av berättarperspektiv?
 • Ett tema. Upplever du ett centralt tema i romanen?
 • Karaktärerna. Hur beter sig karaktärerna i romanen? Går de igenom några förändringar? Hur ser relationen mellan de olika karaktärerna ut? Varför är karaktärerna porträtterade på detta sätt?
 • Genus och klass. Vill denna text säga oss något om strukturer i samhället?
 • Hur såg samhället ut då texten skrevs? Vilka spår av samhället och idéer i samhället ser vi i texten?
 • Vad vet vi om författaren? Kan något i författarens liv ha påverkat texten?

Se mer om litteraturvetenskapliga begrepp och analyser i exempelvis läroboken Svenska impulser 3, eller motsvarande handbok i kursen.

Du ska också analysera teaterpjäsen Fröken Julie och samtala om den. Jämför den med romanen!

Förbered dig genom att

 • presentera/kommentera handlingen
 • presentera/kommentera karaktärer
 • fundera över framförande/språk-stil
 • fundera över tema/-n
 • sätta in dramat i ett sammanhang.

Betygskriterier 

Prövningen utgår från Skolverkets ämnesplan, centralt innehåll och betygskriterier. Skolverkets kurskod är SVESVE03, 100 poäng. 

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad