Prövningar vård och omsorg

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

Prövningen består av två delar:

  • ett skriftligt prov
  • en muntlig komplettering (om det behövs).

Skriftligt prov

Den skriftliga delen består av ett kursprov. I vissa fall kan det krävas en muntlig komplettering till det skriftliga resultatet. Läraren som är huvudansvarig för prövningen tar i så fall kontakt med den prövande. Du som skriver provet bör vara medveten om att det är ett prov som innehåller både faktafrågor och förklarande frågor av praktisk karaktär.

Kunskapskrav

Prövningen utgår från Skolverkets ämnesplan, centralt innehåll och kunskapskrav.

Kurslitteratur

Anatomi och fysiologi 1

Litteratur: Anatomi och fysiologi 1. Författare: Maria Bengtsson, Ulla Lundström. Förlag: Gleerups utbildning AB.

Anatomi och fysiologi 2

Litteratur: Anatomi och fysiologi 2. Digital kursbok via Vuxio.

Gerontologi och geriatrik

Litteratur: Geriatrik och Gerontologi. Författare Eva-Lena Lindquist. Förlag Gleerups.

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Litteratur: Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1. Författare: Iréne Larsson, Marie Bäcklinder Setterlund. Förlag: Gleerups utbildning AB.

Psykiatri 1

Litteratur: Psykiatri 1. Författare: Susanne Niemi. Förlag: Gleerups utbildning AB.

Psykologi 1

Litteratur: Psykologi 1. Författare: Katri Cronlund, Gabriella Bernerson. Förlag: Sanoma Utbildning.

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad