Prövning i Svenska som andraspråk 1

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

Prövningen består av nationella provets tre delar:

  • en skriftlig del
  • en läsförståelse del
  • en muntlig del.

Observera att alla delar av prövningen måste vara godkända för godkänt betyg. Det är även en roman du ska läsa och analysera muntligt och skriftligt.

Läsförståelsedelen och skriftlig del

Nationellt prov (NP) - läsförståelse (3 timmar)

Den skriftliga delen av det nationella provet skrivs på dator och består av en argumenterande text på 300–600 ord. Du har 3 timmar på dig.

Tillåtna hjälpmedel på läsförståelsen och uppsatsprovet:

  • svensk/svensk ordbok
  • lexikon
  • texthäfte som ingår i provet

Obs! Efter att prövningsförrättare bedömt den skriftliga prövningen blir du kallad till den muntliga delen om du har klarat den skriftliga delen.

Muntlig del

Den muntliga redovisningen brukar ske cirka två veckor efter den skriftliga prövningen. Du presenterar ditt anförande för gruppen och lärare. Ditt anförande (cirka 5 minuter) och romananalysen sker vid samma tillfälle. (cirka 1 timme totalt)

Muntligt anförande:

  • Förbered en muntlig presentation på cirka 5 minuter (utifrån det nationella provhäftet)
  • Litteraturanalys och författarporträtt (skriftlig och muntlig del)

Du ska läsa denna romanen Ett nytt land utanför mitt fönster av Theodor Kallifatides.

  • Muntlig romandiskussion i grupp
  • Skriftlig romananalys och författarporträtt lämnas in

Råd och tips

Läs litteraturen Språkporten 1, 2, 3 av Monika Åström.

Du kan även titta på gamla nationella prov och exempeluppgifter.

Kunskapskrav

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad