Prövning i Svenska som andraspråk 1

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

Prövningen består av nationella provets tre delar och två diskussioner:

 • läsförståelsedel
 • skriftlig del
 • muntlig del
 • diskussion om litteratur
 • diskussion om språklig variation.

Observera att alla delar av prövningen måste vara godkända för godkänt betyg. Det är även en roman du ska läsa och analysera muntligt.

Läsförståelsedelen och skriftlig del 

Läsförståelseprov (nationellt delprov B). Skrivtiden är 3 timmar.

Den skriftliga delen av det nationella provet (delprov C) skrivs på dator och består av en utredande eller argumenterande text på 300–700 ord. Skrivtiden är 3 timmar.

Tillåtna hjälpmedel på läsförståelsen och uppsatsprovet:

 • svensk/svensk ordbok (i bokform)
 • lexikon (i bokform)

Muntlig del

Om det skriftliga provet är godkänt blir du kallad per mejl till den muntliga delen av prövningen. Den muntliga delen brukar ske cirka två veckor efter den skriftliga prövningen.

Den muntliga delen består dels i ett muntligt anförande, dels i diskussioner. Du presenterar ditt anförande för gruppen och lärare. Ditt anförande (cirka 5 minuter) och diskussionerna sker vid samma tillfälle (cirka 1 timme totalt).

Du förväntas kunna tala fritt i diskussionerna. Det här betyder att du inte kan läsa dina svar högt från ett papper. Du kan, om du vill, ta med dig citat som du använder som bevis för din tolkning.

Ta gärna med dig skönlitteraturen och dina citat att ha som stöd till provet. Ett citat är när man ordagrant skriver av en eller flera meningar och sätter citattecken innan första ordet och efter sista ordet.

Muntligt anförande:

 • Förbered en muntlig presentation på cirka 5 minuter (utifrån instruktionerna i det nationella provhäftet som du får vid det skriftliga provet)

Diskussion om skönlitteratur

 • Du ska läsa romanen Bränn alla mina brev av Alex Schulman innan provet. 
 • Sedan ska du delta i en muntlig romandiskussion i grupp 
 • Du ska kunna diskutera och svara på frågor kring romanen och använda följande begrepp: karaktärer, miljö (både geografisk och social), berättarperspektiv, kronologi, tema och budskap. Därutöver ska du kunna relatera innehållet till egna erfarenheter och samhället samt allmänmänskliga förhållanden.

Diskussion om språklig variation

Du ska delta i en diskussion om språklig variation och svara på frågor om variationer i talat och skrivet språk som påverkas av till exempel geografi, ålder, kön och social bakgrund samt attityder till olika former av språklig variation. Dessutom ska du kunna jämföra svenska språket med ditt modersmål. Du kan hitta information om ämnet i exempelvis läroboken Svenska impulser 1, sida 20–40 samt sida 204–234, eller andra liknande handböcker. Språkporten 1, 2, 3 (sida 11) kan också användas men är inte lika omfattande.

Råd och tips 

Använd en lärobok i kursen svenska som andraspråk 1 för att hitta information om exempelvis begrepp, hur man refererar till källor och hur man disponerar en text, exempelvis Svenska impulser 1 eller Språkporten 1, 2, 3 (2018) av Monika Åström.

Du kan även titta på gamla nationella prov och exempeluppgifter.

Betygskriterier

Prövningen utgår från Skolverkets ämnesplan, centralt innehåll och betygskriterier. Skolverkets kurskod är SVASVA01, 100 poäng. 

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad