Prövning i Svenska 3

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar 

 • Skriftlig del
  • Nationellt prov
 • Muntlig del
  • Nationellt prov
  • Utredande tal om språkförändring
  • Litterär analys

Skriftlig del 

Utredande text 

Nationellt prov består av att du ska skriva en utredande text. Det skriftliga provet baseras på ett texthäfte som du ska utgå ifrån. 

Förberedelser 

Du behöver hämta texthäftet på skolans expedition en vecka innan det skriftliga provet. Du hittar oss på Blekingegatan 55, i hörnet av Blekingegatan och Götgatan, någon minut från Skanstulls tunnelbanestation. Läs texterna noga och fundera kring texterna inför provet. 

Prövningsdagen

Ta med dig texthäftet.  Endast tillåtna hjälpmedel är texthäftet och penna. Du får göra understrykningar och skriva förklaringar av enskilda ord i texthäftet. Du får skriva frågor till texten eller enskilda meningar. Det är däremot inte tillåtet att skriva utkast till referat, längre sammanhängande text eller färdiga källhänvisningar.  Du skriver din utredande text enligt de anvisningar som du får vid skrivtillfället. 

I samband med det skriftliga provet får du information om nästa del av provet som är det muntliga anförandet. 

Muntlig del

Om det skriftliga provet är godkänt blir du kallad per mejl till den muntliga delen av prövningen. Den muntliga delen brukar ske cirka två veckor efter den skriftliga prövningen.

Nationellt prov 

Du ska förbereda ett muntlig anförande på ungefär 5 minuter där du ska argumentera för en tes som är kopplad till texthäftets ämne. 

Förberedelser 

Du får instruktioner till det muntliga anförandet när du gör den skriftliga delen av prövningen. Läs instruktionerna noga! Tänk på etos, patos och logos, läs om retorik i exempelvis litteraturen Svenska impulser - en handbok i retorik av Carl-Johan Markstedt och Vendela Blomström. 

Muntlig del

Du kommer att få svara på frågor om skönlitteraturen. Du förväntas kunna tala fritt om texterna som du har läst. Det här betyder att du inte kan läsa din analys högt från ett papper: din litterära analys ska ske självständigt. Du kan, om du vill, ta med dig citat som du använder som bevis för din tolkning. Ta gärna med dig skönlitteraturen och dina citat att ha som stöd till detta tillfälle. Men kom ihåg att du endast får skriva citat från skönlitteraturen. Ett citat är när man ordagrant skriver av en eller flera meningar och sätter citattecken innan första ordet och efter sista ordet. 

Romananalys 

Du ska förbereda en analys där du tolkar romanerna: 

 • Detaljerna av Ia Genberg (ISBN 9789127175549) 
 • Maken av Gun-Britt Sundström (ISBN 9789174297409) 

Formulera dina tankar på ett strukturerat sätt utifrån de frågor du får vid det muntliga tillfället. Du ska diskutera texten ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv. Detta gör du genom att välja en infallsvinkel och hålla dig nära texten och plocka ut citat eller hänvisa till delar av texten. Se till att ha förberett dig väl genom att ha sidhänvisningar och utdrag ur texten som exemplifierar det du säger. Du kommer inte att få veta frågorna innan prövningen, men frågorna berör följande aspekter: 

 • Titeln. Hur hänger titel och text ihop? 
 • Berättarperspektiv. Från vilket perspektiv är texten berättad? Hur påverkar detta läsarens uppfattning av det som händer? Vilken effekt har valet av berättarperspektiv? 
 • Ett tema. Upplever du ett centralt tema i romanen? 
 • Karaktärerna. Hur beter sig karaktärerna i romanen? Går de igenom några förändringar? Hur ser relationen mellan de olika karaktärerna ut? Varför är karaktärerna porträtterade på detta sätt? 
 • Genus och klass. Vill denna text säga oss något om strukturer i samhället? 
 • Samtiden. Hur såg samhället ut då texten skrevs? Vilka spår av samhället och idéer i samhället ser vi i texten? 
 • Vad vet vi om författaren? Kan något i författarens liv ha påverkat texten? 

Se mer i exempelvis läroboken Svenska impulser 3. 

Dramaanalys

Du ska analysera teaterpjäsen Fröken Julie och samtala om den i 10 minuter. Du kan välja mellan att läsa boken eller se pjäsen. 

Fröken Julie på Löfstads slott, SVT Play webbplats 

Förbered dig inför det muntliga förhöret genom att: 

 • presentera/kommentera handlingen 
 • presentera/kommentera karaktärer 
 • fundera över framförande/språk-stil 
 • fundera över eventuellt/-a tema/-n 
 • sätta in dramat i ett sammanhang.

Språkförändring

Du ska hålla ett utredande tal inom temat språkförändring. Uppgiften innebär att du med utgångspunkt i en given frågeställning ska sammanställa fakta och åsikter från minst två källor samt dra slutsatser utifrån dessa. Ditt utredande tal ska ha en inledning där du presenterar ämnet och frågeställningen, en utredning och en avslutning i form av slutsatser. Ditt anförande ska vara ungefär 5–7 minuter. 

Välj en av följande frågeställningar: 

 • Hur har tekniken påverkat hur vi skriver? 
 • Hur blev det svenska språket standardiserat och mer enhetligt? 
 • Vilka faktorer har gjort att skriftspråket har närmat sig talspråket?

Använd minst två av följande källor: 

 • Sociala mediers inverkan på språket av Theres Bellander (2011).  

Sociala mediers inverkan på språket (pdf) 

 • Svenska impulser 3 av Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson (2013). 
 • Vart är vart på väg? Och andra språkfrågor i tiden av Siv Strömquist (2011) 
 • Ett språk för ett rike av Ulf Teleman (2005) 

Ett språk för ett rike, Forskning och framstegs webbplats 

Ditt utredande tal ska disponeras så här: 

Inledning

Inledningen ska presentera ämnet. Du ger en kort bakgrund och sedan presenterar du frågeställningen. Du ska använda frågeställningen som ges i uppgiften. Hitta inte på en egen frågeställning. 

Huvuddel 

I avhandlingsdelen presenterar du vad du hittat för information i ditt material som kan hjälpa dig att besvara din frågeställning. 

Avslutning 

I avslutningen återknyter du till frågeställningen, diskuterar dina resultat och drar en slutsats.  

Litteraturförteckning/källförteckning lämnas in separat på papper. Här listar du de källor som du har använt i undersökningen. Notera att du ska använda minst två av de källor som anges i uppgiften. 

Läs mer om utredande tal i exempelvis läroboken Svenska impulser 2 av Carl-Johan Markstedt och Sven Eriksson. 

När du gör den muntliga delen så kommer du också få: 

 • frågor om etos, logos och patos i ditt muntliga anförande
 • frågor om innehållet i dina muntliga presentationer

Betygskriterier 

Prövningen utgår från Skolverkets ämnesplan, centralt innehåll och betygskriterier. Skolverkets kurskod är SVESVE03, 100 poäng.

Kursplan Svenska 3, Skolverkets webbplats

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad