Prövning i matematik på grundläggande nivå

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

För alla delkurser på grundläggande nivå sker prövningen i två steg: först kommer ett skriftligt prov som tar upp till fyra timmar att skriva, och därefter följer ett muntligt prov på cirka 30 minuter. Man måste klara det skriftliga provet för att bli kallad till det muntliga provet som kommer högst två veckor efter det skriftliga provet. Du får mer information om den muntliga delen så snart du klarat den skriftliga delen.

Ta med penna, linjal och sudd. För delkurs 3 och 4 behöver du dessutom en miniräknare. Formelblad och rutat papper får du av oss.

Kurslitteratur

Delkurs 1

Vi rekommenderar att du förbereder dig genom att läsa och arbeta med uppgifterna i boken.

Titel: Matematik grundvux delkurs 1–2
ISBN: 978-91-47-12549-4

Delkurs 2

Vi rekommenderar att du förbereder dig genom att läsa och arbeta med uppgifterna i boken.

Titel: Matematik grundvux delkurs 1–2
ISBN: 978-91-47-12549-4

Delkurs 3

Vi rekommenderar att du förbereder dig genom att läsa och arbeta med uppgifterna i boken.

Titel: Matematik grundvux delkurs 3
ISBN: 978-91-47-12551-7

Delkurs 4

Vi rekommenderar att du förbereder dig genom att läsa och arbeta med uppgifterna i boken

Titel: Matematik grundvux delkurs 4
ISBN: 978-91-47-12552-4

Tips

Det är också bra för samtliga delkurser att göra uppgifter och läsa igenom innehåll på Matteboken och Vidma. På deras webbplatser finns det många tydliga och bra genomgångar på olika moment.

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad