Prövning i matematik på grundläggande nivå

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

För alla delkurser på grundläggande nivå sker prövningen i två steg: först kommer ett skriftligt prov som tar upp till fyra timmar att skriva, och därefter följer ett muntligt prov på cirka 30 minuter. 

Skriftlig del

Ta med penna, linjal och sudd. För delkurs 3 och 4 behöver du dessutom en miniräknare. Formelblad och rutat papper får du av oss.

Muntligt prov

Man måste klara det skriftliga provet för att bli kallad till det muntliga provet som kommer högst två veckor efter det skriftliga provet. Du får mer information om den muntliga delen så snart du klarat den skriftliga delen.

Viktiga moment

Delkurs 1:

 • De fyra räknesätten
 • Geometri: enhetsomvandling
 • Statistik: Tabeller och diagram.

Delkurs 2:

 • De fyra räknesätten men tal i bråk- och decimalform
 • Geometri: enhetsomvandlingar
 • Statistik med procenträkning.

Delkurs 3:

 • Taluppfattning: bråk- och decimaltal
 • Algebra: uttryck, mönster och ekvationer
 • Geometri: skala, vinklar, omkrets och area
 • Samband och förändring: proportionalitet, sträcka, tid, hastighet och procenträkning
 • Sannolikhet och statistik: sannolikhetsberäkningar och lägesmått: medelvärde, median och typvärde.

Delkurs 4:

 • Taluppfattning: beräkningar med bråk- och decimaltal och potensform
 • Algebra: uttryck, mönster, förenklingar och ekvationer
 • Samband och förändring: förändringsfaktor och funktioner
 • Geometri: volym, skala, likformighet och Pythagoras sats
 • Sannolikhet och statistik: Oberoende och beroende händelser, kombinatorik, tabeller och diagram.

Vi rekommenderar att du förbereder dig genom att läsa och arbeta med uppgifterna i boken som rekommenderas för din delkurs. Bra uppgifter innehåll finns även på Matteboken. Vidma har tydliga och bra genomgångar av moment.

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad