Prövning i Biologi 1

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

Prövningen består av två delar:

  • ett skriftligt prov
  • obligatoriska laborationer.

Skriftligt prov

Den skriftliga delen består av ett kursprov. I vissa fall kan det krävas en muntlig komplettering till det skriftliga resultatet. Läraren som är huvudansvarig för prövningen tar i så fall kontakt med den prövande.

Laborativt moment

Du som fått godkänt på din skriftliga del blir kallad till att göra dina obligatoriska laborationer. 

Kunskapskrav

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad