Prövning i Kemi 1

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

Prövning består av två delar:

  • ett skriftligt prov
  • obligatoriska laborationer

Först gör du det skriftliga provet och sedan blir du som fått godkänt på din skriftliga del blir kallad till att göra dina obligatoriska laborationer. I vissa fall ingår även en muntlig del.

Skriftlig del

Den skriftliga delen består av ett kursprov. Till det skriftliga provet i Kemi får du låna formelsamlingen Ma Fy Ke Tabeller och formler NV av Lennart Ekbom / formelblad.

Ta med egen miniräknare till provtillfället.

Laborativt moment

Du som fått godkänt på din skriftliga del blir kallad till att göra dina obligatoriska laborationer. Laborationens ingående delar är sekretessbelagda.

Kunskapskrav

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad