Prövning i Samhällskunskap 1a1

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

Prövningen består av ett skriftligt prov. Ingen muntlig del.

På det skriftliga provet får du en del med flervalsfrågor där du kan visa faktakunskaper och en del bestående av skrivfrågor där du ska använda utförliga faktakunskaper i utvecklade och självständiga resonemang.

Kunskapskrav

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad