Prövning i Affärsjuridik

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

Särskild prövning i affärsjuridik består av ett skriftligt prov under 4 timmar. Vid behov genomförs även kompletterande muntligt förhör. Du ska visa att du kan:

  • Associationsrätt – företagsformens betydelse för verksamheten och intressenterna
  • Avtalsrätt – företagsavtal och deras rättsverkan
  • Hyresrätt – företagens rättigheter och skyldigheter som hyresgäster
  • Arbetsrätt – arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter mot arbetstagaren
  • Marknadsrätt – marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga regler som rör företagens verksamhet
  • Köprätt – regler som rör handel mellan näringsidkare
  • Immaterialrätt – skyddet för varumärken, patent och andra upphovsrätter
  • Kredit- och panträtt samt obeståndsrätt – regler som rör företagens finansiering samt skulder, utmätning och konkurs
  • Tvistlösning – olika sätt att lösa affärstvister
  • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

Kunskapskrav

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad