Prövning i Affärsjuridik

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

Prövningen består av två delar:

 • ett skriftligt prov
  en muntlig komplettering (om det behövs).

Särskild prövning i affärsjuridik består av ett skriftligt prov under 4 timmar. Vid behov genomförs även kompletterande muntligt förhör. Du ska visa att du kan:

 • Associationsrätt – företagsformens betydelse för verksamheten och intressenterna
 • Avtalsrätt – företagsavtal och deras rättsverkan
 • Hyresrätt – företagens rättigheter och skyldigheter som hyresgäster
 • Arbetsrätt – arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter mot arbetstagaren
 • Marknadsrätt – marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga regler som rör företagens verksamhet
 • Köprätt – regler som rör handel mellan näringsidkare
 • Immaterialrätt – skyddet för varumärken, patent och andra upphovsrätter
 • Kredit- och panträtt samt obeståndsrätt – regler som rör företagens finansiering samt skulder, utmätning och konkurs
 • Tvistlösning – olika sätt att lösa affärstvister
 • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

Skriftligt prov

Den skriftliga delen består av ett kursprov på hela lärobokens innehåll. I vissa fall kan det krävas en muntlig komplettering till det skriftliga resultatet. Läraren som är huvudansvarig för prövningen tar i så fall kontakt med den prövande. Du som skriver provet bör vara medveten om att det är ett prov som innehåller både olika typer av frågor, du ska kunna bedöma om ett påstående är korrekt, ge korta svar på att definiera olika begrepp och mer uttömmande svar på frågor om hur du använder vissa principer för att lösa olika fall. Lagbok eller utdrag ut lagbok tillhandahålls vid provet.

Kunskapskrav

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad