Prövning i Entreprenörskap

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningen består av två delar:

  • ett skriftligt prov
  • en muntlig komplettering (om det behövs).

Skriftligt prov

Den skriftliga delen består av ett kursprov. I vissa fall kan det krävas en muntlig komplettering till det skriftliga resultatet. Läraren som är huvudansvarig för prövningen tar i så fall kontakt med den prövande.

Det är viktigt att du som skriver provet i Entreprenörskap är medveten om att detta är ett prov som också innehåller delar där du ska vara kreativ, det vill säga frågor av karaktären att du själv ska lägga upp en plan för att exempelvis lansera ett företag kan ställas och då behöver du kunskaper i alla olika delar som behöver finnas till i en liknande planering.

Kunskapskrav

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad