Prövning i Engelska 6

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

Prövningen är uppdelad i två delar, en skriftlig och en muntlig del. Du får en bekräftelse på tid och plats till den skriftliga delen. Vid skrivtillfället antecknar du dig för en tid till muntlig prövning som äger rum en vecka senare.

Skriftlig del

Det skriftliga provet som tar 4 timmar och 45 minuter (inklusive rast) består av följande delar:

 • Listening comprehension
 • Reading comprehension
 • Writing: en uppsats på minst 300 och högst 600 ord.

Muntlig del

Den muntliga delen äger i regel rum en vecka efter det skriftliga provet. Den genomförs i grupper med tre deltagare. Den muntliga prövningen tar cirka 1 timme. Följande uppgifter är obligatoriska:

1. Redovisning av två romaner av engelskspråkiga författare

Båda romanerna väljs från litteraturlistorna nedan – en roman publicerad före 1970 och en efter. Du måste ta med böckerna till den muntliga prövningen då du ska kunna redogöra för och diskutera romanerna samt svara på frågor. Läs noggrant och reflektera över innehåll och språk.

Litteraturlista, romaner publicerade före 1970:

 • Titel: The bluest eye
  Författare: Morrison, Toni
 • Titel: To kill a Mockingbird
  Författare: Lee, Harper
 • Titel: Carry On, Jeeves
  Författare: P.G. Wodehouse
 • Titel: Jane Eyre
  Författare: Brontë, Charlotte

Litteraturlista, romaner publicerade efter 1970:

 • Titel: Disgrace
  Författare: Coetzee, J.M
 • Titel: The Vanishing Act of Esme Lennox
  Författare: O'Farrell, Maggie
 • Titel: Americanah
  Författare: Adichie, Chimamanda Ngozi
 • Titel: The White Tiger
  Författare: Adiga, Aravind.

2. Redovisning av fyra tidningsartiklar som lämpar sig för diskussion

Artiklarna hämtas ur en engelskspråkig tidning eller tidskrift, till exempel:

 • National Geographic
 • The Guardian
 • Daily Telegraph
 • The New York Times
 • The Washington Post.

Det är obligatoriskt att ta med artiklarna till prövningen.

Tänk på att:

 • välja längre artiklar (motsvarande en halv sida i Dagens Nyheter)
 • läs in dig på artiklarna så att du kan göra en sammanfattning av huvuddragen
 • vara förberedd på att redogöra för ord och uttryck i artiklarna.

3. Förbered ett anförande på ungefär 4–6 minuter.

Välj något av följande ämnen:

 • en aktuell eller historisk samhällsfråga
 • författarskap
 • en litterär epok

Ditt ämne måste ha anknytning till en del av världen där engelska används som första språk. Anförandet ska innehålla en presentation av ämnet och en kommentar till ämnet, som värderingar, egna åsikter eller egna erfarenheter. Du får gärna använda stödord/stolpar men du får inte läsa innantill.

Kunskapskrav

Observera

Om du gör provet i både Engelska 5 och 6 måste du på det muntliga provet redovisa allt som krävs för Engelska 5, och allt som krävs för Engelska 6, det vill säga två romaner på Engelska 5, två romaner på Engelska 6, sex tidningsartiklar, och två muntliga anföranden.

Man kan inte flytta tiden för den muntliga prövningen. Vid sjukdom krävs läkarintyg som skickas till prövningsexpeditionen.

Den skriftliga prövningen börjar ibland med listening vilket innebär att alla måste komma i tid. Den som kommer för sent kan alltså inte skriva provet.

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad