Prövning i Engelska 5

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

Prövningen är uppdelad i två delar, en skriftlig och en muntlig del. Du får en bekräftelse på tid och plats till den skriftliga delen. Vid skrivtillfället antecknar du dig för en tid till muntlig prövning som äger rum en vecka senare.

Skriftlig del

Det skriftliga provet som tar 4 timmar och 30 minuter (inklusive rast) består av följande delar:

 • Listening comprehension
 • Reading comprehension
 • Writing: en uppsats på minst 250 ord och max 600 ord

Muntlig del

Den muntliga delen äger i regel rum en vecka efter det skriftliga provet. Den genomförs i grupper med tre deltagare. Den muntliga prövningen tar cirka 1 timme. Följande uppgifter är obligatoriska:

1. Redovisning av två romaner av engelskspråkiga författare

Båda romanerna väljs från litteraturlistorna nedan. Du måste ta med böckerna till den muntliga prövningen då du ska kunna redogöra för romanerna och svara på frågor. Läs noggrant och reflektera över innehåll och språk.

Litteraturlista – romaner:

 • Titel: The Curious Incident of the Dog in the Night-time
  Författare: Haddon, Mark
 • Titel: Normal People
  Författare: Rooney, Sally
 • Titel: Weather
  Författare: Offill, Jenny
 • Titel: Tuesdays with Morrie
  Författare: Albom, Mitch

2. Redovisning av två tidningsartiklar som lämpar sig för diskussion

Artiklarna hämtas ur en engelskspråkig tidning eller tidskrift, till exempel:

 • National Geographic
 • The Guardian
 • Daily Telegraph
 • The New York Times
 • The Washington Post.

Det är obligatoriskt att ta med artiklarna till prövningen.

Tänk på att:

 • välja längre artiklar (motsvarande en halv sida i Dagens Nyheter)
 • läs in dig på artiklarna så att du kan göra en sammanfattning av huvuddragen
 • vara förberedd på att redogöra för ord och uttryck i artiklarna.

3. Förbered ett anförande på ungefär 4 minuter.

Välj något av följande ämnen:

 • Traditioner
 • Sociala eller politiska förhållanden
 • Engelska språkets utbredning och ställning i världen

Ditt ämne måste ha anknytning till en del av världen där engelska används som första språk. Anförandet ska innehålla en presentation av ämnet och en kommentar till ämnet, till exempel värderingar, egna åsikter eller egna erfarenheter.
Du får gärna använda stödord/stolpar men du får inte läsa innantill.

Kunskapskrav

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad