Prövning i Psykologi 1

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

Prövningen består av:

  • en obligatorisk skriftlig del
  • eventuellt en muntlig del.

Skriftlig del

Den skriftliga delen består av ett skriftligt salsprov och omfattar 4 timmar. Det innehåller momenten:

  • Psykologins historiska framväxt. I samband med det behandlas psykoanalysens och behaviorismens tidiga förklaringar av mänskliga beteenden, känslor och tankar
  • Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information
  • Biologisk psykologi och dess tillämpningar: hur människan förstås utifrån fysiska förklaringar av tänkande, känslor och beteende
  • Socialpsykologi och dess tillämpningar: hur människan påverkas och formas tillsammans med andra utifrån de grupper och organisationer hon eller han tillhör.
  • Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas
  • Psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering.

Muntlig del

Bara om du på det skriftliga provet bedöms ligga nära ett högre betyg kommer du bli kallad till ett kompletterande muntligt förhör.

Kunskapskrav

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad