Prövning i Redovisning 1

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

Prövningen består av två delar:

  • ett skriftligt prov
  • en muntlig komplettering (om det behövs).

Skriftligt prov

Den skriftliga delen består av ett kursprov. I vissa fall kan det krävas en muntlig komplettering till det skriftliga resultatet. Läraren som är huvudansvarig för prövningen tar i så fall kontakt med den prövande. Du som skriver provet bör vara medveten om att det är ett prov som innehåller frågor där du ska bokföra. Du behöver således helst ha med dig en egen miniräknare. Kontoplan tillhandahålls vid provtillfället.

Kunskapskrav

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad