Prövning i Spanska 1

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

Den skriftliga prövningen omfattar cirka 2 timmar och innehåller följande moment:

  1. läsförståelse, prövar förståelse av innehåll och text
  2. hörförståelse, prövar förståelse av innehåll
  3. ord och fraser, prövar ordförråd och språkliga strukturer
  4. realia, prövar kunskaper om målspråkslandet/-länderna
  5. en skriftlig uppgift, till exempel ett brev eller ett vykort.

Den muntliga prövningen sker normalt i grupp om 2-3 personer och varar cirka 1 timme. Den äger rum 1-3 veckor efter det skriftliga provet och innehåller vanligtvis följande moment:

  1. du får presentera dig helt kort
  2. vi prövar förståelsen av tal på målspråket genom samtal om kända ämnen
  3. samtal kring ämnen och förhållanden i målspråkslandet/-länderna.

Efter den muntliga prövningen får du besked om ditt betyg, som sätts enligt skalan A–F.

Förkunskaper

Är du osäker på nivån på prövningen råder vi dig att titta i kurslitteraturen.

Kunskapskrav

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad