Prövning i Engelska 7

För att göra prövning behöver du förbereda dig för följande.

Prövningens delar

Prövningen består av två obligatoriska delar, en skriftlig, där även reading och listening ingår i enlighet med ett Nationellt Prov, samt en muntlig del som genomförs vid senare tillfälle.

Skriftlig del

Den skriftliga prövningen består av fyra delar om fem timmar, varav:

 • en läsförståelsedel (90 minuter)
 • en uppsats (120 minuter)
 • en hörförståelsedel (50 minuter)
 • ett språkfärdighetsprov (40 minuter).

Om den skriftliga delen inte är godkänd kommer vi att kontakta dig via e-post så snart vi har rättat.

Muntlig del

Den muntliga prövningen äger rum en vecka efter den skriftliga och man bokar själv en tid vid skrivtillfället i skolan. Den muntliga prövningen består av tre delar:

 • ett föredrag där du informerar om något
 • en diskussion av litteraturen du läst, samt
 • en analys av ett tal.
 1. Föredrag

Du ska på fem till sju minuter redogöra för utvecklingen inom något eller några områden i något engelskspråkigt land. Du kan välja områden som

 • politik
 • litteratur
 • film
 • konst
 • musik.

Kom ihåg att du ska informera på ett strukturerat sätt (tänk på inledning och avslutning till exempel) och att du ska ha ett kritiskt förhållningssätt.

Exempel på tidigare presentationer:

 • The Development of English in Malaysia
 • The Linguistic Effects of Social Media
 • The Power of Social Media
 • The History of the Fairy Tale Little Red Riding Hood.
 • Jung’s Archetypes in the Movie Industry
 • Meritocracy as an Excuse

På denna nivå krävs mer än återberättande av fakta, detta i synnerhet om du strävar efter ett högre betyg. När du håller föredraget måste du lämna in:

 • disposition (alltså en plan på en sida)
 • källförteckning (minst två olika källor)

Förbered dig noga och använd gärna bilder, PowerPoint och/eller korta filmklipp.
Tag med din presentation på ett USB-minne eller via din e-post (ej på egen dator)!

 1. Litteraturdiskussion

Läs en roman, en novell och ett drama. Välj i listorna nedan. Tänk på att du ska läsa skönlitteratur från några olika epoker och ta reda på något om författarna och när verken skrevs. Vi kommer diskutera romanerna och novellerna/dramerna och be dig reflektera över det som var intressant i texterna (inga långa referat av innehållet). Språk, innehåll och form kan vara intressanta att jämföra – reflektera över detta!

Du måste ta med böckerna/texterna till den muntliga prövningen då du ska kunna redogöra för litteraturen och svara på frågor. Äldre litteratur kan finnas tillgänglig på nätet.

Noveller/Short Stories:

 • Titel: Cat Person (2018)
  Författare: Roupenian, Kristen
 • Titel: The Egg (2009)
  Författare: Weir, Andy
 • Titel: Homesick for Another World (2018) (pick one short story from the collection)
  Författare: Moshfegh, Ottessa

Böcker:

 • Titel: Half of a Yellow Sun (2007)
  Författare: Adichie, Chimamanda Ngozi
 • Titel: Utopia (1516)
  Författare: More, Thomas
 • Titel: The 40 Rules of Love (2009)
  Författare: Shafak, Elif
 • Titel: Women Who Run with the Wolves (1995)
  Författare: Pinkola Estes, Clarissa

Dramer:

 • Titel: Enron (2009)
  Författare: Pebble, Lucy
 • Titel: Brand New Ancients (2012)
  Författare: Tempest Kate
 1. Analys av ett tal

Du skall välja ett tal från TED som du tycker är välformulerat.
På 3–5 minuter ska du redogöra för hur talet är uppbyggt och ge minst tre exempel på vilka retoriska grepp (stilfigurer) du har identifierat i talet. Du ska alltså inte presentera innehållet i talet.

Kunskapskrav

Aktuella prövningstillfällen

Se när denna kurs är planerad att prövas och blir öppen för anmälan.

Uppdaterad